Cel działania organizacji

Stowaryszenie ma na celu realizowanie szerokorozumianej pomocy społecznej poprzez szerzenie idei ruchu hospicyjnego oraz promowanie i organizowanie wolontariatu, organizowanie i wdrażanie opieki hospicyjnej na terenie powiary sieradzkiego, w ścisłej współpracy z lekarzami i pielęgniarkami podstawowej opieki zdrowotnej, siostrami pogotowia PCK o pracownikami pomocy społecznej.
Stowarzyszenie działa na rzecz Oddziału Opieki Hospicyjnej, który zlokalizowany jest w Szpitalu Wojewódzkim im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu. Zapewniamy opiekę stacjonarną, w warunkach domowych oraz w Poradni Medycyny Paliatywnej

Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

  • integracja środowiska lokanego,
  • wspieranie inicjatyw obywatelskich zmierzających w kierunku poprawy jakości opieki hospicyjnej,
  • wspieranie jednostek zajmujących się opieką hospicyjną na terenie ziemi sieradzkiej,
  • propagowanie wiedzy z zakresu opieki hospicyjnej/paliatywnej w społeczeństwie,
  • szerzenie idei ruchu hospicyjnego,
  • świadczenie pomocy chorym terminalnie i ich rodzinom.
Copyright M. Wojterski